top of page

Impactberekeningen

Ons doel is om op wetenschap gebaseerde oplossingen te bieden aan iedereen die ernaar op zoek is. We willen dat je echt begrijpt wat de impact van je dieet is en daarom zijn we begonnen met het creëren van eenbegrijpelijk impactscore voor recepten.

1.png

We kijken naar de impact van alle aanwezige ingrediënten door te kijken naar hun levenscyclus, van productie tot consumptie. In elke fase hebben we gekeken hoeveel broeikasgassen er zijn geproduceerd en dat is vertaald in een CO2-equivalent, water-equivalent, stikstof-equivalent en landgebruik-equivalent.

2.png

We kijken naar een vollevenscyclusanalyse van alle producten die gebruikt worden om een recept te maken. Bij een levenscyclusanalyse kijken we naar 15 factoren die de milieu-impact van de gebruikte ingrediënten bepalen. Voor devier factoren die momenteel zeer impactvol zijn, namelijk

  • Koolstofvoetafdruk

  • Landgebruik,

  • Watergebruik

  • Stikstofuitstoot

​​​

Wij vergelijken de impact van deze maaltijd met een gemiddelde Belgische maaltijd. Een gemiddelde Belgische maaltijd produceert bijvoorbeeld 2,1 kg CO₂. Als de recepten minder CO₂ produceren, zal de balk dat groen kleurende CO₂ productie gelijkaardig is, zal het deze geel kleuren en als het recept meer CO₂ produceert, zal de balk rood kleuren.

465.0 - Muse _Epiphany's kitchen.png

Impact in actie!

De scores zijn klaar om geïmplementeerd te worden in uw restaurant! Met slechts één klik op de knop kunnen we uw receptgegevens omzetten in scores en labels. Momenteel doen we dit al voor het studentenrestaurant aan de VUB en verschillende restaurants in Gent. 

bottom of page